Chính sách giao hàng và đổi trả

Chính sách giao hàng và đổi trả

Chính sách giao hàng và đổi trả

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

            Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website  www.ductien-gemstones.com.vn  bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà www.ductien-gemstones.com.vn cần thành viên cung cấp để www.ductien-gemstones.com.vn liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận và gửi hàng cho quý khách hàng.

            Trong quá trình giao dịch thanh toán tại www.ductien-gemstones.com.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

            Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste www.ductien-gemstones.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-   Cung cấp các dịch vụ đến quý khách hàng;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và www.ductien-gemstones.com.vn;

-   Liên lạc và giải quyết với quý khách trong những trường hợp đặc biệt.

-   Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.ductien-gemstones.com.vn.

-   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: www.ductien-gemstones.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

            Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐÁ QUÝ VÀ TRANG SỨC ĐỨC TIẾN

Địa chỉ: 109 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: : +84 838 243 275 – Email: ngankhanh77@yahoo.com.vn

            Khách hàng có quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu www.ductien-gemstones.com.vn thực hiện việc này.

            Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của www.ductien-gemstones.com.vn nếu phát hiện thông tin cá nhân của mình bị tiết lộ từ phía www.ductien-gemstones.com.vn . Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.ductien-gemstones.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, www.ductien-gemstones.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

            Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.ductien-gemstones.com.vn được www.ductien-gemstones.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.ductien-gemstones.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

             Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

            Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, www.ductien-gemstones.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

            Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên www.ductien-gemstones.com.vn.

            Ban quản lý www.ductien-gemstones.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, số tài khoản…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.ductien-gemstones.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Các bài khác